Colonhydroterapi

HVA ER COLON-HYDRO-TERAPI?

Colon-hydro-terapi (CHT) er en behandlingsmetode som i flere år har vært utprøvd i USA og Tyskland med svært gode resultater.

HVEM TRENGER CHT?
Svært mange mennesker lider av forstyrret symbiose, såkaldt dysbiose; forstyrrelse i det naturlige livsfellesskapet mellom bakterier og mennesker. Vanlige symptomer er forstoppelse, diare eller luft i magen. Blandt annet på grunn av steriliserte og denaturerte matvarer, forurensinger og medikamentbruk kan den normale likevekten mellom tarmbakterier og kroppen bli forstyrret. Følgen blir svekket motstandsevne i kroppens immunforsvar. Mange får et forstyrret stoffskifte på grunn av overvekt av sykdomsfremkallende tarmbakterier. Livsviktig surstoff i tilstrekkelig mengde når da ikke ut til alle deler av kroppen, så gifter og avfallsstoffer blir derved ikke hurtig nok nedbrutt og utskilt.

SELVFORGIFTNING AV KROPPEN
Det bygger seg derved opp en autoinntoksikasjon (selvforgiftning) og det kan oppstå mange andre plager enn forstoppelse, diare og luft i magen, f.eks. kan det inntre vitalitetstap, tretthet, depresjon, konsentrasjonsvansker eller angst. Videre infeksjonssykdommer, betennelser, reumatisme, leddsmerter, eksem, forhøyt blodtrykk, migrene og allergier. Dette er bare noen av de plager som en i dag har koblet sammen med en ikke-(normalt)fungerende tarm.

TYKKTARMENS BETYDNING FOR IMMUNFORSVARET
Immunreaksjoner i kroppen er helt vesentlig for et sterkt infeksjonsforsvar, et forsvar mot sykdom. Hele 80% av immunsystemet finnes i veggene i tynntarm og tykktarm. Slimhinnen på innsiden av tykktarmen er første og viktigste forsvarssystem mot giftstoffer. Først på andreplass følger lever, nyrer, lymfe, lungene og hudoverflaten

IMMUNFORSVARET OG KREFT
Professor Otto Warburg, Nobelpristager i fysiologi og medisin 1931, oppdaget allerede den gang at et svekket immunforsvar på grunn av forstyrret stoffskifte i tarmen i vesentlig grad kunne føre til fremvekst og utbredelse av kreftceller.

IRRITERT TYKKTARM, FORSTOPPELSE, DIARÉ
En stor del av befolkningen i den "siviliserte" verden lider av forstoppelse. Tarmens vanlige bevegelsesmønster er blitt forandret på grunn av årelang "feilernæring". Slagg og forhornede substanser inne i tarmens bittesmå utposinger forhindrer tarmens nordmale bevegelser og hemmer videre transport av
tarminnholdet ut mot åpningen

HVORDAN VIRKER CHT?
Ved å gjennongå en serie med CHT-behandlinger greier man ofte å fjerne gamle slaggrester som sitter fast inne i tykktarmens mange kriker og kroker. Det kan på en måte sammenliknes med når feieren renser skorsteinen. Rensing av tykktarmen tar imidlertid vesentlig lenger tid. En rengjøring av veggene i tykktarmen er av avgjørende betydning for normalisering av tarmfloraen. Gamle slaggrester inne i tarmveggen gjør tarmmiljøet surt (d.v.s. lavere ph), og feilbalanse av bakterier oppstår. Det dannes da ofte metangass (vond lukt). Dessuten trives soppinfeksjoner mye bedre i et surt miljø.

HVORDAN UTFØRES CHT?
Pasienten ligger i et bekvemt ryggleie på en behandlingsbenk. Gjennom et mykt kunststoffrør føres temperert vann, først inn og så ut av tarmen. En bløt og forsiktig massasje av tykktarmen kan gjøres samtidig for å øke effekten av behandlingen. Det som kommer ut kan kontrolleres gjennom et neonbelyst siktkammer som er montert inne i maskinen. Systemet er lukket og det oppstår således intet ubehag verken for pasient eller behandler. CHT-behandling gir ofte en varm velbehagsfølelse i hele kroppen. Hvor mange behandlinger som er nødvendig er helt avhengig av tarmens tilstand. Normalt anbefales mellom tre og seks behandlinger i første omgang. Behandlingsopplegget må alltid tilpasses individuelt. Det samme gjelder eventuell tilleggsbehandling som måtte være nødvendig.

HVORDAN BLIR NYE BEHANDLINGSMETODER MOTTATT ?
Som nevnt i innledningen har CHT vært i bruk både i Tyskland og USA med svært gode resultater. I Skandinavia, kanskje spesielt i Norge, har man en tendens til å møte nye behandlingsmetoder med stor skepsis. I fremtiden vil det nok derfor kunne minne om debatten i begynnelsen av 1980-årene om akupunkturer virksom eller ikke. Idag er akupunktur en etablert behandlingsform.