Akupunktur

HVA ER AKUPUNKTUR?


Akupunktur er en 4000 års gammel kinesisk behandlingsform hvor tynne nåler settes i spesifikke punkter på kroppen for å påvirke kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin (TKM). I tillegg til akupunktur omfatter kinesisk medisin urte-medisin, kosthold, koppebehandling, tai chi og qigong.

Sentralt i TKM står forståelsen av kroppen som et helhetlig system, hvor kropp og sjel er integrert og gjensidig påvirker hverandre. Menneske-kroppen prøver til enhver tid å opprettholde balanse og likevekt. Ved for stor fysisk eller psykisk belastning på kroppen, kan dette bli forstyrret og det oppstår symptomer som tegn på ubalanse.

Målet for en akupunktør er å behandle årsaken til plagene og ikke bare symptomene.

I kinesisk medisin er det klare teorier om hvordan de forskjellige organ-systemene påvirker hverandre, og hvordan en ubalanse mellom dem kan gi både fysiske og psykiske/emosjonelle plager. Så en ubalanse i fordøyelses-systemet kan for eksempel også gi urinveislidelser, luftveislidelser, samt nedsatt motstandskraft.AKUPUNKTUR 2000


John Boels akupunkturmetode som har vist seg å ha oppsiktsvekkende gode resultater ved de fleste smertetilstander, men også særlig ved øyelidelser som spesielt er John Boels interesseområde. Metoden krever stor nøyaktighet og mye trening for å gi best mulig effekt. Her ved Moaklinikken er dette en av de metodene vi har fordypet oss i og vi har opplevd svært mange raske og gode resultater der tradisjonell klassisk akupunktur har kommet til kort.

LASERAKUPUNKTUR

Er bruk av laser for å stimulere akupunkturpunkter. Dette er helt smertefri behandling og brukes spesielt for barn og sensitive voksne pasienter. Kan for eksempel brukes på lokale punkter i nakken ved whiplash-skademekanisme der lokal nålebehandling kan bli for sterk stimulering.

ØREAKUPUNKTUR

Bruker nåler på ørets reflekssoner. Kan brukes alene eller sammen med vanlig kroppsakupunktur. Dette er et eget mikrosystem på linje med for eksempel fotsoneterapi.

SKALLEAKUPUNKTUR


To hovedretninger:

* Kinesisk skalleakupunktur
* YNSA (yamamotos New Scalp Acupuncture)

Har sin store styrke ved nevrologiske skader og sykdommer, som for eks. hjerne infarkt/blødning og Parkinsons sykdom.

Undertegnede har god erfaring med rehabilitering av slagpasienter der akupunktur gis i kombinasjon med vanlig gjenopptrening.